Thuốc Diệp hạ châu viên nang uống

Thuốc Diệp hạ châu viên nang uống với nước, có loại 250v/chai, 500v/chai. Tên khoa học: Phyllanthus Amatrus, Urinaria. Thành phần: Diệp hạ châu (tinh trích từ cây chó đẻ … Xem thêm